Blitek social2019-05-23T13:31:10+02:00

Blitek social – vi hjælper sårbare mennesker videre

Blitek social er en socialøkonomisk virksomhed, som hjælper sårbare borgere i Odense ud på arbejdsmarkedet og tilbyder et fællesskab til mennesker, der har været udsat for stress, angst og depression.

Det gør vi gennem personlige recovery-forløb, mentorordninger og ved at skabe kontakt til arbejdsmarkedet gennem fleksjobs og praktikpladser i virksomheder og foreninger.

Registreret socialøkonomisk virksomhed

Kun virksomheder, som har underskrevet en erklæring om, at alt overskud, skal reinvesteres i virksomheden eller bruges til sociale formål, kan bruge RSV stemplet. Det har vi gjort i Blitek social.