Recovery-forløb

Har I borgere i ressourceforløb, som har brug for et personligt recovery forløb? Hos Blitek social har vi succes med at skabe personlige forløb for sårbare borgere, så de kommer sig og kommer videre. Det gør vi gennem samtaler, mentorforløb, praktikpladser eller andre tiltag i en ligeværdig relation.

Hjælp til at komme tilbage til fællesskabet

Vi håndholder borgeren ind i fællesskabet – både socialt og jobmæssigt. Aldrig gennem pres, men altid gennem inddragelse, sparring og mental støtte. Vi udarbejder handleplaner med udgangspunkt i den enkeltes situation. Fleksible handleplaner, som løbende rettes til, så de matcher borgerens virkelighed. Sammen med borgeren sammensætter vi en plan for, hvordan de kommer til hægterne igen. Vi inddrager både krop, psyke og den livssituation, som borgeren befinder sig i. Ikke to handleplaner er ens.

Hos os arbejder vi ud fra de små skridts lov. Små sikre skridt, som hjælper den sårbare borger med at opbygge sit eget fysiske og mentale fundament, så det bliver muligt at betræde broen ind i fællesskabet og ud på arbejdsmarkedet.

Et personligt recovery-forløb med udgangspunkt i den enkeltes styrker

Det vigtige for os er at skabe et recovery-forløb, som matcher den sårbare borger og tager udgangspunkt i de udfordringer, den enkelte oplever. Det kan være meget forskelligt fra person til person, og vi forsøger aldrig at få borgerne til at passe ned i forudbestemte kasser eller forløb.

I stedet sammensætter vi et personligt forløb med udgangspunkt i de styrker og interesser, den enkelte person også rummer, så han eller hun når frem til at mestre sit liv på ny.

Sådan arbejder vi

I Blitek social skaber vi et trygt og innovativt læringsmiljø, som gør borgerne i stand til at hjælpe sig selv på sigt. Vores succeskriterie er, at borgerne kommer ud af deres ensomhed, isolation og stigmatisering. Vi hjælper med at skabe en ny mening og et formål med livet på deres egne betingelser og gør dem klar til at træde ud i verden igen.

Vi benytter samtaler, sparring og coaching tilpasset hver enkelts behov. Og vi guider borgerne i retning af aktiviteter, som kan være med til at hjælpe dem på vej. Det gør vi nænsomt og med respekt for den enkeltes vanskeligheder og særlige behov.